محتوا
نگاهي به مهمترين رويدادهاي هفته در توسعه زيرساختهاي ارتباطي كشور

بررسي بندالف ماده ٨٣ قانون برنامه ششم توسعه براي تغيير ماهيت شركت ارتباطات زيرساخت توسط شوراي نگهبان را مي توان مهمترين و تاثيرگذارترين خبر در يك هفته اخير عنوان كرد. به نحوي كه اين بند از ماده ٨٣ قانون برنامه ششم توسعه، پس از رفع برخي اشكالات مدنظر شوراي نگهبان بارديگر براي تاييد نهايي به اين شورا ابلاغ شد. در كنار اين خبر دفاع وزير ارتباطات از شركت ارتباطات زيرساخت و رد ادعاهای مطرح شده در خصوص نارضايتي كاربران از اختلالات اینترنتی بوجود آمده را مي توان از جمله اخبار مهم اين بخش دانست.

متن کامل خبر
نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور

نقش پررنگ شبکه زیرساخت ارتباطی کشور در مهمترین اخبار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک هفته اخبر کاملا مشهود بود به نحوی که اقدامات شرکت ارتباطات زیرساخت در افزایش 2.5 برابری ظرفیت شبکه انتقال و بهره برداری از پروژه «تلاش 3»، در صدر اخبار منتشر شده در رسانه ها جای گرفت.

متن کامل خبر
×